Čer
20

Základy programování (IZP) – Projekt č. 3 a 4

By majlan  //  C, FIT VUT, Programování  //  Komentářů: 1

Třetí projekt se týkal práce s maticemi, cílem posledního projektu byl program, který filtroval vstupní textový soubor.

Hodnocení:
3. projekt – 9/10
4. projekt – 7.5/8

Je zakázáno kopírovat tyto zdrojové kódy! Veškeré projekty procházejí kontrolou na plagiátorství, takže se nepokoušejte použít mé kódy a to ani tak, že přepíšete názvy proměnných, nepomůže to. Výsledkem opisování je předvolání před komisi a většinou také odebrání zápočtu, takže vzhledem k tomu, že jsem nezpochybnitelným autorem následujících kódů, uškodíte pouze sami sobě.

Přejít na projekt č. 4

Projekt č. 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
/* Projekt c.3 - Maticove operace
 * Autor: Milan Seitler, xseitl01@fit.vutbr.cz
 * Skupina: 36 (1BIB)
 * Datum: 2010/12/5
 * Nazev souboru: proj3.c
 
 * Popis programu: program provadi operace s vektory a maticemi - soucet a skalarni soucin vektoru, maticove vyrazy A*B a A*B*A, dale pak
  funkci eight, ktera hleda, zda se zadany vektor nachazi v zadane matici. Posledni funkci je bubbles, tato funkce hleda v zadane matici
  skupiny nul, ktere spolu souviseji ve svem ctyrokoli. Tyto skupiny se nazyvaji bubliny a program hleda jejich pocet v matici.
 
  Program lze spustit s temito parametry
 
  -h - napoveda
  --test data.txt - slouzi pouze ke kontrole vstupnich dat, spravne formatovana data vypise na standardni vstup
  --vadd a.txt b.txt - soucet dvou zadanych vektoru
  --vscal a.txt b.txt - skalarni soucin dvou zadanych vektoru
  --mmult A.txt B.txt - soucin dvou zadanych matic
  --mexpr A.txt B.txt - vypocita maticovy vyraz A*B*A
  --eight v.txt M.txt - osmismerka, vyhleda vektor V v matici M
  --bubbles M.txt - hleda "bubliny" v zadane matici
 */
#include <errno.h>
#include <limits.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
// kody chyb
#define K_OK 0 //bez chyb
#define K_CHYBNY_PARAMETR 1 // chybny parametr prikazove radky
#define K_CHYBNY_VSTUP 2 // chybny vstup
#define K_NEDOSTATEK_PAMETI 3 // nedostatek pameti
#define K_SOUBOR_OTEVRIT 4 // chyba pri otevirani souboru
#define K_SOUBOR_ZAVRIT 5 // chyba pri zavirani souboru
 
// urcime si kody jednotlivych funkci, podle kterych budeme volat
#define HELP 0 // napoveda
#define TEST 1 // testovaci funkce
#define VADD 2 // soucet vektoru
#define VSCAL 3 // skalarni soucin vektoru
#define MMULT 4 // A*B (matice)
#define MEXPR 5 // A*B*A (matice)
#define EIGHT 6 // osmismerka
#define BUBBLES 7 //2D bubliny
 
#define START 0 // uvodni pozice osmismerky
 
// navratove hodnoty funkci
#define TRUE 1
#define FALSE 0
 
// struktura slouzi k nacteni a osetreni parametru ve funkci nacti_parametry
typedef struct parametry {
 int spust; // do promenne spust ukladame kod funkce, kterou chceme spustit, ten nacteme z prikazove radky
 char *s1, *s2; // do s1 a s2 ukladame soubory, se kterymi budeme pracovat
} Tparam;
 
typedef struct matice { // struktura pro matice
 int radky;
 int sloupce;
 int *cisla;
} Tmatice;
 
typedef struct vektor { //struktura pro vektory
 int pocet;
 int *cisla;
} Tvektor;
 
typedef struct vektor_matic { // struktura pro vektor matic
 int pocet;
 int radky;
 int sloupce;
 int *cisla;
} Tvektor_m;
 
typedef struct hlavicka_souboru { // do teto struktury se ukladaji informace o typu objektu v souboru
 int typ;
 int pocet;
 int radky;
 int sloupce;
} Thlavicka;
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
// prototypy funkci -----------------------------------------------------------------------------
void nacti_parametry(int argc, char *argv[], Tparam *x); //nacteni parametru z prikazove radky
int vypis_chybu(int kod); // funkce vypisu chybu na stderr dle zadaneho kodu
void napoveda(void);
 
FILE *otevri_soubor(char *nazev);
void zavri_soubor(FILE *soubor);
 
 
// tri funkce pro alokaci pameti
int alokuj_matici(int r, int s, Tmatice *m);
int alokuj_vektor(int p, Tvektor *v);
int alokuj_vektor_m(int p, int r, int s, Tvektor_m *vm);
 
// tri funkce pro uvolneni pameti
void uvolni_matici(Tmatice m);
void uvolni_vektor(Tvektor v);
void uvolni_vektor_matic(Tvektor_m vm);
 
// tri funkce pro nacteni objektu ze souboru
int nacti_vektor(Tvektor *v, FILE *soubor);
int nacti_matici(Tmatice *m, FILE *soubor);
int nacti_vektor_m(Tvektor_m *vm, FILE *soubor);
 
// tri funkce pro vypsani
void vypis_vektor(Tvektor *v);
void vypis_matici(Tmatice *m);
void vypis_matici(Tmatice *m);
 
 
int nacti_hlavicku(Thlavicka *m, FILE *soubor); // nacte hlavicku objektu - typ, pocet radku, ...
 
// samotne vypocetni funkce
void test(FILE *soubor);
int vadd(Tvektor vektor1, Tvektor *vektor2);
int vscal(Tvektor vektor1, Tvektor vektor2);
int mmult(Tmatice matice1, Tmatice matice2, Tmatice *matice3);
int eight(Tvektor *vektor, Tmatice *matice);
int bubbles(Tmatice matice);
 
Tmatice vynasob_matice(Tmatice m1, Tmatice m2, Tmatice m3); // samotne nasobeni dvou matic, vysledek se uklada do matice m3
int preved_index(int r, int s, Tmatice m1); // pouzivam 1D pole, tato funkce prevadi index prvku na souradnice radky x sloupce
void hledej_bubliny(int x, int y, Tmatice *matice); // rekurzivni funkce pro hledani nul v okoli zadane souradnice
 
// funkce pro pripraveni vektoru a matic - alokace, nacteni
void priprav_vektory(Tvektor *vektor1, Tvektor *vektor2, FILE *soubor1, FILE *soubor2);
void priprav_matice(Tmatice *matice1, Tmatice *matice2, Tmatice *matice3, FILE *soubor1, FILE *soubor2);
// prototypy funkci -----------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
int main(int argc, char *argv[])
{
 Tparam param; // vytvorime strukturu pro parametry
 
 // vytvorime struktury pro jednotlive typy objekty
 Thlavicka hlavicka1, hlavicka2;
 Tmatice matice1, matice2, matice3;
 Tvektor vektor1, vektor2;
 
 int vysledek = 0, ok = 0; // promenne pro ukladani vysledku a navratovych hodnot funkci
 
 FILE *soubor1 = NULL, *soubor2 = NULL;
 
 param.s1 = ""; // "vynuluju" oba nazvy souboru
 param.s2 = "";
 
 nacti_parametry(argc, argv, &param); // nactene parametry ukladame do struktury
 
 // otevru soubor s danym nazvem, pokud existuje, vrati mi to ukazatel
 if(param.spust != HELP) {
  soubor1 = otevri_soubor(param.s1);
  if(soubor1 == NULL) { // pokud nastane pri otevirani chyba, oznamime uzivateli a ukoncime program
   zavri_soubor(soubor1);
   zavri_soubor(soubor2);
   exit(K_SOUBOR_OTEVRIT);
  }
 }
 
 if(param.spust != TEST && param.spust != BUBBLES && param.spust != HELP) { // pokud nespoustim test nebo bubliny, nactu druhy soubor
  soubor2 = otevri_soubor(param.s2);
  if(soubor2 == NULL) { // pokud nastane pri otevirani chyba, oznamime uzivateli a ukoncime program
   zavri_soubor(soubor1);
   zavri_soubor(soubor2);
   exit(K_SOUBOR_OTEVRIT);
  }
 }
 
 switch(param.spust) { // testujeme, kterou funkci mame spustit
  case HELP:
   napoveda();
   break;
  case TEST:
   test(soubor1);
   break;
  case VADD:
   priprav_vektory(&vektor1, &vektor2, soubor1, soubor2); // alokace a nacteni vektoru
   ok = vadd(vektor1, &vektor2);
   if(ok == FALSE) { // pokud nam vypocetni funkce vrati FALSE, vypiseme na standardni vystup
    printf("\nfalse\n");
   } else {
    vypis_vektor(&vektor2);
   }
   uvolni_vektor(vektor1);
   uvolni_vektor(vektor2);
   break;
  case VSCAL:
   priprav_vektory(&vektor1, &vektor2, soubor1, soubor2); // alokace a nacteni vektoru
   vysledek = vscal(vektor1, vektor2);
   if(vysledek >= 0) { // pokud nam vypocetni funkce vrati FALSE, vypiseme na standardni vystup
    printf("\n%d\n", vysledek);
   } else {
    printf("\nfalse\n");
   }
   uvolni_vektor(vektor1);
   uvolni_vektor(vektor2);
   break;
  case MMULT:
   priprav_matice(&matice1, &matice2, &matice3, soubor1, soubor2); // alokace a nacteni matic
   ok = mmult(matice1, matice2, &matice3);
   if(ok == FALSE) { // pokud nam vypocetni funkce vrati FALSE, vypiseme na standardni vystup
    printf("\nfalse\n");
   } else {
    vypis_matici(&matice3);
   }
   uvolni_matici(matice1);
   uvolni_matici(matice2);
   uvolni_matici(matice3);
   break;
  case MEXPR:
   priprav_matice(&matice1, &matice2, &matice3, soubor1, soubor2); // alokace a nacteni matic
   ok = mmult(matice1, matice2, &matice3);
   if(ok == FALSE) { // pokud nam vypocetni funkce vrati FALSE, vypiseme na standardni vystup
    printf("\nfalse\n");
    uvolni_matici(matice1);
    uvolni_matici(matice2);
    uvolni_matici(matice3);
    zavri_soubor(soubor1);
    zavri_soubor(soubor2);
    return K_OK;
   }
   uvolni_matici(matice2); // uvolni druhou matici, kterou pouzijeme k ulozeni druheho vypoctu
   if(alokuj_matici(matice3.radky, matice1.sloupce, &matice2) == K_NEDOSTATEK_PAMETI) {
    uvolni_matici(matice1);
    uvolni_matici(matice2);
    uvolni_matici(matice3);
    zavri_soubor(soubor1);
    zavri_soubor(soubor2);
    exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
   }
   ok = mmult(matice3, matice1, &matice2);
   if(ok == FALSE) { // pokud nam vypocetni funkce vrati FALSE, vypiseme na standardni vystup
    printf("\nfalse\n");
   } else {
    vypis_matici(&matice2);
   }
   uvolni_matici(matice1);
   uvolni_matici(matice2);
   uvolni_matici(matice3);
   break;
  case EIGHT:
   if(nacti_hlavicku(&hlavicka1, soubor1) == K_CHYBNY_VSTUP || nacti_hlavicku(&hlavicka2, soubor2) == K_CHYBNY_VSTUP) {
    zavri_soubor(soubor1);
    zavri_soubor(soubor2);
    exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
   } // nacte hlavicku souboru, pokud nastane chyba, vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program
   if(alokuj_vektor(hlavicka1.pocet, &vektor1) == K_NEDOSTATEK_PAMETI || alokuj_matici(hlavicka2.radky, hlavicka2.sloupce, &matice1) == K_NEDOSTATEK_PAMETI){
    uvolni_vektor(vektor1);
    uvolni_matici(matice1);
    zavri_soubor(soubor1);
    zavri_soubor(soubor2);
    exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
   } // alokuje pamet pro vektor a matici, pri chybe uvolnime pamet a soubory, vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program
   if(nacti_vektor(&vektor1, soubor1) == K_CHYBNY_VSTUP || nacti_matici(&matice1, soubor2) == K_CHYBNY_VSTUP) {
    uvolni_vektor(vektor1);
    uvolni_matici(matice1);
    zavri_soubor(soubor1);
    zavri_soubor(soubor2);
    exit(K_CHYBNY_VSTUP);
   } // nacteni dat do alokovaneho vektoru a matice, pri chybe vypiseme chybove hlaseni, vse uvolnime, zavreme a ukoncime program
   vysledek = eight(&vektor1, &matice1);
   printf("\n%d\n", vysledek);
   uvolni_vektor(vektor1);
   uvolni_matici(matice1);
   break;
  case BUBBLES:
   if(nacti_hlavicku(&hlavicka1, soubor1) == K_CHYBNY_VSTUP) {
    zavri_soubor(soubor1);
    exit(K_CHYBNY_VSTUP);
   } // nacte hlavicku souboru, pokud nastane chyba, vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program
   if(hlavicka1.typ != 2) {
    zavri_soubor(soubor1);
    exit(vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP));
   } // pokud uzivatel zada neco jineho nez matici, vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program
   if(alokuj_matici(hlavicka1.radky, hlavicka1.sloupce, &matice1) == K_NEDOSTATEK_PAMETI) {
    zavri_soubor(soubor1);
    exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
   } // alokujeme misto pro matici a zaroven kontrolujeme vysledek alokace
   if(nacti_matici(&matice1, soubor1) == K_CHYBNY_VSTUP) {
    uvolni_matici(matice1);
    zavri_soubor(soubor1);
    exit(K_CHYBNY_VSTUP);
   } // nacteni dat do matice + kontrola uspesnosti nacteni
   vysledek = bubbles(matice1);
   printf("\n%d\n\n", vysledek);
   uvolni_matici(matice1);
  default:
   break;
 }
 
 zavri_soubor(soubor1); //zavru soubory
 zavri_soubor(soubor2);
 
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
void nacti_parametry(int argc, char *argv[], Tparam *x)
{
 if(argc == 4) { // podle poctu argumentu porovnavame retezec s moznymi funkcemi
  if(strcmp("--vadd", argv[1]) == 0) {
   x->spust = VADD;
  } else if(strcmp("--vscal", argv[1]) == 0) {
   x->spust = VSCAL;
  } else if(strcmp("--mmult", argv[1]) == 0) {
   x->spust = MMULT;
  } else if(strcmp("--mexpr", argv[1]) == 0) {
   x->spust = MEXPR;
  } else if(strcmp("--eight", argv[1]) == 0) {
   x->spust = EIGHT;
  } else {
   vypis_chybu(K_CHYBNY_PARAMETR);
   exit(K_CHYBNY_PARAMETR);
  }
  x->s1 = argv[2]; // nactu nazvy souboru
  x->s2 = argv[3];
 } else if(argc == 3) {
  if(strcmp("--test", argv[1]) == 0) {
   x->spust = TEST;
   x->s1 = argv[2];
  } else if(strcmp("--bubbles", argv[1]) == 0) {
    x->spust = BUBBLES;
    x->s1 = argv[2];
  } else {
   vypis_chybu(K_CHYBNY_PARAMETR);
   exit(K_CHYBNY_PARAMETR);
  }
 } else if(argc == 2) {
  if(strcmp("-h", argv[1]) == 0){
   x->spust = HELP;
  } else {
   vypis_chybu(K_CHYBNY_PARAMETR);
   exit(K_CHYBNY_PARAMETR);
  }
 } else {
  vypis_chybu(K_CHYBNY_PARAMETR);
  exit(K_CHYBNY_PARAMETR);
 }
} // pokud jsou parametry neplatne, vypise se chybove hlaseni a program se ukonci
 
int vypis_chybu(int kod) // podle obdrzeneho chyboveho kodu vypiseme chybove hlaseni na stderr a ukoncime program
{
 switch(kod) {
  case 1:
   fprintf(stderr, "\n\nChybny parametr prikazove radky! Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  case 2:
   fprintf(stderr, "\n\nChybny znak na vstupu! Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  case 3:
   fprintf(stderr, "\n\nNastala chyba pri rezervovani pameti! Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  case 4:
   fprintf(stderr, "\n\nNastala chyba pri otevirani souboru! Pravdepodobne se pokousite otevrit neexistujici soubor. Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  case 5:
   fprintf(stderr, "\n\nNastala chyba pri zavirani souboru! Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  default:
   break;
 }
 
 return kod;
}
 
FILE *otevri_soubor(char *nazev) // otevre soubor s nazvem *nazev
{
 FILE *soubor = NULL; // vytvorim si pomocny ukazatal na soubor
 
  soubor = fopen(nazev, "r");
  if(soubor == NULL) { // chyba pri otvirani -> vypise chybove hlaseni a konec
   vypis_chybu(K_SOUBOR_OTEVRIT);
  }
 
 return soubor; // vratim ukazatel na soubor
}
 
void zavri_soubor(FILE *soubor) // zavru soubor, na ktery ukazuje ukazatel *soubor
{
 if(soubor != NULL) { // kdyz ukazatel na nic neukazuje, tak neni co zavrit
  fclose(soubor); // chyba pri zavirani -> chybove hlaseni a konec
 }
}
 
int alokuj_vektor(int p, Tvektor *v)
{
 int chyba = K_OK;
 
 // ulozim parametry do struktury
 v->pocet = p;
 v->cisla = malloc(p * sizeof(int)); // alokuje 1D pole
 if(v->cisla == NULL) {
  // pokud dojde k chybe vratim 1 a uvolnim v nadrazene funkci vsechny alokace
 }
 
 return chyba;
}
 
int alokuj_matici(int r, int s, Tmatice *m)
{
 int chyba = K_OK;
 
 // ulozim parametry do struktury
 m->radky = r;
 m->sloupce = s;
 m->cisla = malloc(r*s*sizeof(int)); // alokuje 1D pole
 if(m->cisla == NULL) {
  chyba = vypis_chybu(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
 }
 
 return chyba;
}
 
int alokuj_vektor_m(int p, int r, int s, Tvektor_m *vm)
{
 int chyba = K_OK;
 
 // ulozim parametry do struktury
 vm->pocet = p;
 vm->radky = r;
 vm->sloupce = s;
 vm->cisla = malloc(r*s*sizeof(int)*p);
 if(vm->cisla == NULL) {
  chyba = vypis_chybu(K_NEDOSTATEK_PAMETI); // pokud dojde k chybe, preda funkce chybovy kod do nadrazene funkce
 } else {
  chyba = K_OK;
 }
 
 return chyba;
}
 
void uvolni_matici(Tmatice m)
{
 free(m.cisla);
 m.cisla = NULL;
}
 
void uvolni_vektor(Tvektor v)
{
 free(v.cisla);
 v.cisla = NULL;
}
 
void uvolni_vektor_matic(Tvektor_m vm)
{
 free(vm.cisla);
 vm.cisla = NULL;
}
 
int nacti_vektor(Tvektor *v, FILE *soubor)
{
 int pom = 0, chyba = K_OK;
 
 for(int i = 0; i < v->pocet; i++) {
  if((pom = (fscanf(soubor, "%d", &v->cisla[i]))) == EOF || pom != 1 || errno == ERANGE) { // kontrola chybneho vstupu (preteceni INT, neplatne znaky,..)
   chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
   break;
  } else {
   chyba = K_OK;
  }
 }
 if((pom = fscanf(soubor, "%d", &v->cisla[0])) != EOF && chyba == K_OK){ // testujeme, zda nejsou na vstupu dalsi znaky -> chybove hlaseni + konec programu
  chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
 
 return chyba;
}
 
int nacti_matici(Tmatice *m, FILE *soubor)
{
 int pom = 0; // sem se ulozi vysledek nacteni
 int delka = m->radky * m->sloupce; // spocitame pocet znaku v matici
 int chyba = K_OK;
 
 for(int i = 0; i < delka; i++) {
  if((pom = (fscanf(soubor, "%d", &m->cisla[i]))) == EOF || pom != 1 || errno == ERANGE) { // kontrola chybneho vstupu (preteceni INT, neplatne znaky,..)
   chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
   break;
  } else {
   chyba = K_OK;
  }
 }
 if((pom = fscanf(soubor, "%d", &m->cisla[0])) != EOF && chyba == K_OK){ // testujeme, zda nejsou na vstupu dalsi znaky -> chybove hlaseni + konec programu
  chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
 
 return chyba;
}
 
int nacti_vektor_m(Tvektor_m *vm, FILE *soubor) {
 int pom = 0; // sem se ulozi vysledek nacteni
 int delka = vm->radky * vm->sloupce * vm->pocet; // spocitame pocet znaku ve vektoru matic
 int chyba = K_OK;
 
 for(int i = 0; i < delka; i++) {
  if((pom = (fscanf(soubor, "%d", &vm->cisla[i]))) == EOF || pom != 1 || errno == ERANGE) { // kontrola chybneho vstupu (preteceni INT, neplatne znaky,..)
   chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
   break;
  } else {
   chyba = K_OK;
  }
 }
 if((pom = fscanf(soubor, "%d", &vm->cisla[0])) != EOF && chyba == K_OK){ // testujeme, zda nejsou na vstupu dalsi znaky -> chybove hlaseni + konec programu
  chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
 
 return chyba;
}
 
void vypis_vektor(Tvektor *v) {
 int i = 0;
 
 printf("1\n"); // vypiseme hlavicku vektoru
 printf("%d\n\n", v->pocet);
 
 for(i = 0; i < v->pocet; i++) { // a jeho prvky
  printf("%d ", v->cisla[i]);
 }
 printf("\n");
}
 
void vypis_matici(Tmatice *m) {
 int i = 0;
 
 printf("2\n"); // vypiseme hlavicku matice
 printf("%d %d\n\n", m->radky, m->sloupce);
 
 for(i = 0; i < (m->radky * m->sloupce); i++) { // a jeji prvky
  if(i % m->sloupce == 0) { // pokud jsem na novem radku matice, odradkuju
   printf("\n");
  }
  printf("%d ", m->cisla[i]);
 }
 printf("\n");
}
 
void vypis_vektor_m(Tvektor_m *vm) {
 int i = 0;
 
 printf("3\n"); // vypiseme hlavicku vektoru matic
 printf("%d %d %d\n", vm->pocet, vm->radky, vm->sloupce);
 for(i = 0; i < (vm->radky * vm->sloupce * vm->pocet); i++) { // a jeho prvky
  if(i % (vm->radky * vm->sloupce) == 0) { // pokud zacinam vypisovat novou matici, udelam prazdny radek
   printf("\n\n");
  } else if(i % vm->sloupce == 0) { // pokud jsem na novem radku matice, odradkuju
   printf("\n");
  }
  printf("%d ", vm->cisla[i]);
 }
 printf("\n");
}
 
int nacti_hlavicku(Thlavicka *h, FILE *soubor)
{
  int pom = 0, chyba = K_OK;
 
  if(((pom = fscanf(soubor,"%d", &h->typ)) != 1 || pom == EOF) || (h->typ != 1 && h->typ != 2 && h->typ != 3)) { // pokud je na vstupu spatny znak, ukoncime program a vypiseme chybove hlaseni
   vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
   chyba = K_CHYBNY_VSTUP;
  }
  switch(h->typ) { // podle typu vstupnich dat nacteme udaje o matici, soucasne osetrujeme rozsah vstupnich hodnot a nepovolene znaky
   case 1:
    if((pom = fscanf(soubor, "%d", &h->pocet)) != 1 || pom == EOF || h->pocet < 1) {
     chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
    }
    break;
   case 2:
    if((pom = fscanf(soubor, "%d %d", &h->radky, &h->sloupce)) != 2 || pom == EOF || h->radky < 1 || h->sloupce < 1){
     chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
    }
    break;
   case 3:
    // pokud je na vstupu spatny znak, ukoncime program a vypiseme chybove hlaseni
    if((pom = fscanf(soubor, "%d %d %d", &h->pocet, &h->radky, &h->sloupce)) != 3 || pom == EOF || h->pocet <1 || h->radky < 1 || h->sloupce < 1) {
     chyba = vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
    }
    break;
   default:
    break;
  }
 
  return chyba;
}
 
void test(FILE *soubor)
{
 Thlavicka hlavicka;
 
 // vytvorim si rucne tri objekty
 Tvektor vektor;
 Tmatice matice;
 Tvektor_m vektor_m;
 
 if(nacti_hlavicku(&hlavicka, soubor) == K_CHYBNY_VSTUP) { // nacte hlavicku souboru
  zavri_soubor(soubor);
  exit(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
 
 if(hlavicka.typ == 1) { // podle typu vstupnich dat alokuje prislusnou strukturu
  if(alokuj_vektor(hlavicka.pocet, &vektor) == K_NEDOSTATEK_PAMETI){
   uvolni_vektor(vektor);
   zavri_soubor(soubor);
   exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
 }
  // nacte vektor ze souboru
  if(nacti_vektor(&vektor, soubor) == K_CHYBNY_VSTUP) {
   uvolni_vektor(vektor);
   zavri_soubor(soubor);
   exit(K_CHYBNY_VSTUP);
  }
  vypis_vektor(&vektor);
  uvolni_vektor(vektor);
 } else if(hlavicka.typ == 2) {
  if(alokuj_matici(hlavicka.radky, hlavicka.sloupce, &matice) == K_NEDOSTATEK_PAMETI){
   uvolni_matici(matice);
   zavri_soubor(soubor);
   exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
  }
  // nacte matici ze souboru
  if(nacti_matici(&matice, soubor) == K_CHYBNY_VSTUP) {
   uvolni_matici(matice);
   zavri_soubor(soubor);
   exit(K_CHYBNY_VSTUP);
  }
  vypis_matici(&matice);
  uvolni_matici(matice);
 } else if(hlavicka.typ == 3) {
  if(alokuj_vektor_m(hlavicka.pocet, hlavicka.radky, hlavicka.sloupce, &vektor_m) == K_NEDOSTATEK_PAMETI){
   uvolni_vektor_matic(vektor_m);
   zavri_soubor(soubor);
   exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
  }
  // nacte vektor matic
  if(nacti_vektor_m(&vektor_m, soubor) == K_CHYBNY_VSTUP) {
   uvolni_vektor_matic(vektor_m);
   zavri_soubor(soubor);
   exit(K_CHYBNY_VSTUP);
  }
  vypis_vektor_m(&vektor_m);
  uvolni_vektor_matic(vektor_m);
 } else {
  vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
}
 
int vadd(Tvektor vektor1, Tvektor *vektor2)
{
 int i = 0, ok = FALSE;
 
 if(vektor1.pocet == vektor2->pocet) {
  for(i = 0; i < vektor1.pocet; i++) { // secita jednotlive prvky vektoru
   vektor2->cisla[i] = vektor1.cisla[i] + vektor2->cisla[i];
  }
  ok = TRUE;
 } else {
  ok = FALSE;
 }
 // vracime vysledek operace, v poradku - TRUE, nelze provest - FALSE
 return ok;
}
 
int vscal(Tvektor vektor1, Tvektor vektor2)
{
 int i = 0, vysledek = 0;
 
 if(vektor1.pocet == vektor2.pocet) {
  for(i = 0; i < vektor1.pocet; i++) { // nasobi jednotlive prvky
   vysledek += vektor1.cisla[i] * vektor2.cisla[i];
  }
 } else {
  vysledek = -1; // pokud nelze nasobit, vratime -1, pokud ano vratime vysledek nasobeni
 }
 
 return vysledek;
}
 
int mmult(Tmatice matice1, Tmatice matice2, Tmatice *matice3)
{
 int ok = FALSE;
 if(matice1.sloupce == matice2.radky) { // testujeme, zda matice vyhovuji matematicke definici
  *matice3 = vynasob_matice(matice1, matice2, *matice3); // provedeme samotne nasobeni
  ok = TRUE;
 } else {
  ok = FALSE;
 }
 // vracime zda bylo mozne matice nasobit ci ne
 return ok;
}
 
int eight(Tvektor *vektor, Tmatice *matice)
{
 int x = 0, y = 0, pocet = 1;
 int stav = FALSE, konec = FALSE;
 
 for(x = 0; x < matice->radky; x++) { // prochazime radky
  for(y = 0; y < matice->sloupce; y++) { // prochazime sloupce
   if(matice->cisla[preved_index(x, y, *matice)] == vektor->cisla[START]) { // pokud se prvek rovna prvnimu prvku vektoru, zacneme hledat
 
     // jednotlive cykly prochazi vsechny smery, zda v nich nelezi pozadovany vektor, k pohybu pouzivame hodnotu "pocet"
     for(pocet = 1; pocet < vektor->pocet; pocet++) {
      if(x - pocet >= 0) { // pohyb na sever
       if(matice->cisla[preved_index((x - pocet), y, *matice)] == vektor->cisla[pocet]) {
        stav = TRUE;
        if(pocet + 1 == vektor->pocet)
         konec = TRUE; // pokud najdeme cely vektor, hodnota konec se nastavi na true, cimz preskocime ostatni cykly
       } else {
        stav = FALSE;
        break;
       }
      } else {
       break;
      }
     }
 
     for(pocet = 1; pocet < vektor->pocet; pocet++) {
      if(x - pocet >= 0 && y + pocet < matice->sloupce && konec == FALSE) { // pohyb na severovychod
       if(matice->cisla[preved_index((x - pocet), (y + pocet), *matice)] == vektor->cisla[pocet]) {
        stav = TRUE;
        if(pocet + 1 == vektor->pocet)
         konec = TRUE;
       } else {
        stav = FALSE;
        break;
       }
      } else {
       break;
      }
     }
 
     for(pocet = 1; pocet < vektor->pocet; pocet++) {
      if(y + pocet < matice->sloupce && konec == FALSE) { // pohyb na vychod
       if(matice->cisla[preved_index(x, (y + pocet), *matice)] == vektor->cisla[pocet]) {
        stav = TRUE;
        if(pocet + 1 == vektor->pocet)
         konec = TRUE;
       } else {
        stav = FALSE;
        break;
       }
      } else {
       break;
      }
     }
 
     for(pocet = 1; pocet < vektor->pocet; pocet++) {
      if(x + pocet < matice->radky && y + pocet < matice->sloupce && konec == FALSE) { // pohyb na jihovychod
       if(matice->cisla[preved_index((x + pocet), (y + pocet), *matice)] == vektor->cisla[pocet]) {
        stav = TRUE;
        if(pocet + 1 == vektor->pocet)
         konec = TRUE;
       } else {
        stav = FALSE;
        break;
       }
      } else {
       break;
      }
     }
 
     for(pocet = 1; pocet < vektor->pocet; pocet++) {
      if(x + pocet < matice->radky && konec == FALSE) { // pohyb na jih
       if(matice->cisla[preved_index((x + pocet), y, *matice)] == vektor->cisla[pocet]) {
        stav = TRUE;
        if(pocet + 1 == vektor->pocet)
         konec = TRUE;
       } else {
        stav = FALSE;
        break;
       }
      } else {
       break;
      }
     }
 
     for(pocet = 1; pocet < vektor->pocet; pocet++) {
      if(x + pocet < matice->radky && y - pocet >= 0 && konec == FALSE) { // pohyb na jihozapad
       if(matice->cisla[preved_index((x + pocet), (y - pocet), *matice)] == vektor->cisla[pocet]) {
        stav = TRUE;
        if(pocet + 1 == vektor->pocet)
         konec = TRUE;
       } else {
        stav = FALSE;
        break;
       }
      } else {
       break;
      }
     }
 
     for(pocet = 1; pocet < vektor->pocet; pocet++) {
      if(y - pocet >= 0 && konec == FALSE) { // pohyb na zapad
       if(matice->cisla[preved_index(x , (y - pocet), *matice)] == vektor->cisla[pocet]) {
        stav = TRUE;
        if(pocet + 1 == vektor->pocet)
         konec = TRUE;
       } else {
        stav = FALSE;
        break;
       }
      } else {
       break;
      }
     }
 
     for(pocet = 1; pocet < vektor->pocet; pocet++) {
      if(x - pocet >= 0 && y - pocet >= 0 && konec == FALSE) { // pohyb na severozapad
       if(matice->cisla[preved_index((x - pocet) , (y - pocet), *matice)] == vektor->cisla[pocet]) {
        stav = TRUE;
        if(pocet + 1 == vektor->pocet)
         konec = TRUE;
       } else {
        stav = FALSE;
        break;
       }
      } else {
       break;
      }
     }
 
 
    if(vektor->pocet == 1) { // pokud tvori vektor pouze jeden prvek, nasli jsme jej, vracime true
     return TRUE;
    }
 
    if(konec == TRUE && stav == TRUE) { // pokud jsme dosli na konec a stav je true, vratime true
     return TRUE;
    } else {
     stav = FALSE;
    }
   }
  }
 }
 
 return stav;
}
 
int bubbles(Tmatice matice) {
 int x = 0, y = 0, pocet = 0;
 
 for(x = 0; x < matice.radky; x++) { // pohyb po radcich
  for(y = 0; y < matice.sloupce; y++) { // pohyb po sloupcich
   if(matice.cisla[preved_index(x, y, matice)] == 0) { // pokud jsme narazili na nulu, prohledame okoli pomoci rekurzivni funkce hledej_bubliny
    hledej_bubliny(x, y, &matice);
    pocet++; // navysime pocet bublin
   }
  }
 }
 
 return pocet;
}
 
Tmatice vynasob_matice(Tmatice m1, Tmatice m2, Tmatice m3)
{
 int x = 0, y = 0; // pohyb ve vysledne matici
 int i = 0; // pohyb pri nasobeni
 
 for(x = 0; x < m3.radky; x++) {
  for(y = 0; y < m2.sloupce; y++) {
    m3.cisla[preved_index(x, y, m3)] = 0;
   for(i = 0; i < m1.sloupce; i++) {
    m3.cisla[preved_index(x, y, m2)] += (m1.cisla[(preved_index(x, i, m1))] * m2.cisla[preved_index(i, y, m2)]); // pronasobime vsechny radky a sloupce
   }
  }
 }
 
 return m3;
}
 
int preved_index(int r, int s, Tmatice m)
{
 return(m.sloupce * r + s);
}
 
void napoveda(void)
{
 printf("\n\n"
     "Maticove operace\n"
     "Autor: Milan Seitler\n"
     "\n"
     "Spusteni programu: ./proj3 -h | --test data.txt| --vadd a.txt b.txt | --vscal a.txt b.txt | --mmult A.txt B.txt | --mexpr A.txt B.txt |"
     " --eight v.txt M.txt | --bubbles M.txt"
     "\n\n"
     "-h - napoveda\n"
     "--test - kontrolni funkce, spravne formatovany vstup vypise na standardni vystup\n"
     "--vadd - soucet vektoru\n"
     "--vscal - skalarni soucin vektoru\n"
     "--mmult - nasobeni matic\n"
     "--mexpr - vypocita maticovy vyraz A*B*A\n"
     "--eight - v matici M hleda vektor V\n"
     "--bubbles - v matici M hleda bubliny - skupiny nul\n\n"
     "Program nacita vstupni data ze souboru urcenych parametrem. Program tato data kontroluje "
     " a pripadne chyby oznami uzivateli na chybovy vystup.\n\n");
}
 
void priprav_vektory(Tvektor *vektor1, Tvektor *vektor2, FILE *soubor1, FILE *soubor2)
{
 Thlavicka hlavicka1, hlavicka2;
 
 if(nacti_hlavicku(&hlavicka1, soubor1) == K_CHYBNY_VSTUP || nacti_hlavicku(&hlavicka2, soubor2) == K_CHYBNY_VSTUP) {
  zavri_soubor(soubor1);
  zavri_soubor(soubor2);
  exit(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
 
 // naalokujeme misto pro vektory
 if(alokuj_vektor(hlavicka1.pocet, vektor1) == K_NEDOSTATEK_PAMETI || alokuj_vektor(hlavicka2.pocet, vektor2) == K_NEDOSTATEK_PAMETI){
  uvolni_vektor(*vektor1);
  uvolni_vektor(*vektor2);
  zavri_soubor(soubor1);
  zavri_soubor(soubor2);
  exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
 }
 
 // nacte vektory ze souboru
 if(nacti_vektor(vektor1, soubor1) == K_CHYBNY_VSTUP || nacti_vektor(vektor2, soubor2) == K_CHYBNY_VSTUP) {
  uvolni_vektor(*vektor1);
  uvolni_vektor(*vektor2);
  zavri_soubor(soubor1);
  zavri_soubor(soubor2);
  exit(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
}
 
void priprav_matice(Tmatice *matice1, Tmatice *matice2, Tmatice *matice3, FILE *soubor1, FILE *soubor2)
{
 Thlavicka hlavicka1, hlavicka2;
 
 // nacte hlavicky souboru
 if(nacti_hlavicku(&hlavicka1, soubor1) == K_CHYBNY_VSTUP || nacti_hlavicku(&hlavicka2, soubor2) == K_CHYBNY_VSTUP) {
  zavri_soubor(soubor1);
  zavri_soubor(soubor2);
  exit(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
 
 if(hlavicka1.sloupce != hlavicka2.radky) { // pokud nemuzeme s temito dvemi maticemi pocitat, vysledek je false
  printf("\nfalse\n");
 }
 
 if(alokuj_matici(hlavicka1.radky, hlavicka1.sloupce, matice1) == K_NEDOSTATEK_PAMETI ||
  alokuj_matici(hlavicka2.radky, hlavicka2.sloupce, matice2) == K_NEDOSTATEK_PAMETI ||
  alokuj_matici(matice1->radky, matice2->sloupce, matice3) == K_NEDOSTATEK_PAMETI || hlavicka1.sloupce != hlavicka2.radky){
  uvolni_matici(*matice1);
  uvolni_matici(*matice2);
  uvolni_matici(*matice3);
  zavri_soubor(soubor1);
  zavri_soubor(soubor2);
  exit(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
 }
 
 // nacte vektory ze souboru
 if(nacti_matici(matice1, soubor1) == K_CHYBNY_VSTUP || nacti_matici(matice2, soubor2) == K_CHYBNY_VSTUP) {
  uvolni_matici(*matice1);
  uvolni_matici(*matice2);
  uvolni_matici(*matice3);
  zavri_soubor(soubor1);
  zavri_soubor(soubor2);
  exit(K_CHYBNY_VSTUP);
 }
}
 
void hledej_bubliny(int x, int y, Tmatice *matice) {
 matice->cisla[preved_index(x, y, *matice)] = 1;
 
 if(x - 1 >= 0) {
  if(matice->cisla[preved_index(x - 1, y, *matice)] == 0) {
   hledej_bubliny(x - 1, y, matice); // hledani nahoru
  }
 }
 if(y + 1 < matice->sloupce) {
  if(matice->cisla[preved_index(x, y + 1, *matice)] == 0) {
    hledej_bubliny(x, y + 1, matice); // doprava doprava
  }
 }
 if(x + 1 < matice->radky) {
  if(matice->cisla[preved_index(x + 1, y, *matice)] == 0) {
   hledej_bubliny(x + 1, y, matice); // hledani dolu
  }
 }
 if(y - 1 >= 0) {
  if(matice->cisla[preved_index(x, y - 1, *matice)] == 0) {
    hledej_bubliny(x, y - 1, matice); // hledani doleva
  }
 }
}

Zpět nahoru

Projekt č. 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
/*
Projekt c.4 - Ceske razeni
 * Autor: Milan Seitler, xseitl01@fit.vutbr.cz
 * Skupina: 36 (1BIB)
 * Datum: 2010/12/17
 * Nazev souboru: proj4.c
 
 * Popis programu: program zpracovava vstupni soubor a zpracovana data uklada do vystupniho souboru. Vstupni data
 lze filtrovat podle kriterii before/after a pred vstupem lze data jeste seradit vzestupne podle ceske abecedy.
 Program provadi zakladni kontrolu spravnosti vstupnich dat.
 
  Program lze spustit s temito parametry
 
  -h - napoveda
  --before / --after sloupec retezec - nepovinny parametr, lze pouzit jedno kriterium na jeden beh programu
    parametr sloupec urcuje pozici slova, se kterym bude porovnan parametr retezec. pokud slovo vyhovi
    (je abecedne pred nebo za), bude ulozeno do vystupniho souboru
  --print sloupec - povinny parametr, oznacuje nazev sloupce, ktery se ma tisknout
  --sort - nepovinny parametr, pokud je zadan, vystupni data se seradi vzestupne podle ceske abecedy
*/
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
// kody chyb
#define K_OK 0 //bez chyb
#define K_CHYBNY_PARAMETR 1 // chybny parametr prikazove radky
#define K_CHYBNY_VSTUP 2 // chybny vstup
#define K_NEDOSTATEK_PAMETI 3 // nedostatek pameti
#define K_SOUBOR_OTEVRIT 4 // chyba pri otevirani souboru
#define K_SOUBOR_ZAVRIT 5 // chyba pri zavirani souboru
 
// definice "typu" boolean
#define FALSE 0
#define TRUE 1
 
// kody before a after
#define NONE 0
#define BEFORE 1
#define AFTER 2
 
// kody pro sort
#define SORT_NO 0
#define SORT_YES 1
 
// kody pro nacitani slov, urcuje specialni typ posledniho nacteneho znaku
#define N_SPC 0
#define N_EOF 11 // zacina od 11 aby nekolidovalo s kody chyb, znamena EOF na konci slova
#define N_PRAZDNY 12 // EOF pri preskakovani prazdnych znaku
#define N_CRLF 13 // \n na konci slova
#define N_CRLF_PRAZDNY 14 // \n
 
// kody pro porovnani dvou retezcu, stejne jako strcmp
#define P_STEJNE 0
#define P_PRED -1
#define P_ZA 1
 
// kod pro znak CH (vaha znaku)
#define CH1 10
#define CH2 14
// kod pro maximalni vahu
#define VAHA_MAX 256
 
typedef struct parametry {
 int filtr; // rozlisuje zda bylo pouzito before nebo after
 int sort; // rozlisuje zde se ma radit nebo ne
 char *f_retezec, *f_sloupec; // urcuje, ktery radek a sloupec se pouzije pri filtru before a after
 char *sloupec; // jmeno sloupce, ktery se bude tisknout
 char *vstup, *vystup; //nazvy vstupniho a vystupniho souboru
} Tparam;
 
typedef struct hlavicka {
 int pocet_sloupcu; // urcuje pocet sloupcu v tabulce
 int index_sloupce; // urcuje index sloupce, ktery budeme vypisovat
 int index_filtru; // urcuje index sloupce, podle ktereho se bude filtrovat (bude-li se filtrovat)
} Thlav;
 
typedef struct polozka Tpolozka;
struct polozka {
 char *hodnota; // urcuje hodnotu (retezec) polozky
 Tpolozka *predchozi; // ukazatel na predchozi polozku v seznamu
 Tpolozka *dalsi; // ukazatel na nasledujici polozku v seznamu
};
 
typedef struct seznam {
 Tpolozka *prvni_polozka; // ukazatel na prvni polozku seznamu
 Tpolozka *posledni_polozka; // ukazatel na posledni polozku seznamu
 int pocet_polozek; // pocet polozek seznamu
} Tseznam;
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
// prototypy funkci -----------------------------------------------------------------------------
int porovnej_slova(char *slovo1, char *slovo2); // porovna dve slova, funguje stejne jako strcmp, navic pracuje s ceskymi znaky
void nacti_parametry(int argc, char *argv[], Tparam *x); //nacteni parametru z prikazove radky
char *nacti_slovo(int *stav, FILE *soubor); // nacte slovo ze vstupniho souboru
int nacti_hlavicku(Thlav *hlavicka, Tparam param, FILE *soubor); // nacita po slovech prvni radek souboru
 
FILE *otevri_soubor(char *nazev, char *mod); // otevre soubor s nazvem *nazev
int zavri_soubor(FILE *soubor); // zavru soubor, na ktery ukazuje ukazatel *soubor
int vypis_chybu(int kod); // podle obdrzeneho chyboveho kodu vypiseme chybove hlaseni na stderr a ukoncime program
void napoveda();
 
void vytvor_seznam(Tseznam *seznam); // inicializuje seznam
void uvolni_seznam(Tseznam *seznam); // uvolni pamet alokovanou seznamem
void pridej_polozku(Tseznam *seznam, Tpolozka *polozka); // prida polozku do seznamu
Tpolozka *vytvor_polozku(char *data); // ze vstupni hodnoty (retezce) vytvori promennou typu Tpolozka
int nacti_do_seznamu(Tparam parametry, Thlav hlavicka, Tseznam *seznam, FILE *soubor); // zpracuje souboru po slovech a ulozi
// jednotlive polozky do seznamu
void serad_seznam(Tseznam *seznam); // seradi polozky v seznamu podle jejich hodnot vzestupne dle ceske abecedy
void zapis_seznam(Tseznam *seznam, FILE *soubor); // zapise hodnoty jednotlivych polozek do seznamu
// prototypy funkci -----------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
int main(int argc, char *argv[])
{
 Tparam param; // vytvorime instanci struktury Tparam pro zpracovani parametru
 Thlav hlavicka; // vytvorime instanci pro ulozeni udaju o hlavicce
 FILE *vstup = NULL, *vystup = NULL;
 Tseznam seznam; // vytvorime instanci struktury pro seznam
 
 nacti_parametry(argc, argv, &param); // nactene parametry ukladame do struktury
 
 // pokud nastane pri otevirani chyba, oznamime uzivateli a ukoncime program
 if((vstup = otevri_soubor(param.vstup, "r")) == NULL || (vystup = otevri_soubor(param.vystup, "w")) == NULL) {
  zavri_soubor(vstup);
  zavri_soubor(vystup);
  exit(vypis_chybu(K_SOUBOR_OTEVRIT));
 }
 
 // po slovech nacte prvni radek (hlavicku) a ulozi udaje do struktury
 if(nacti_hlavicku(&hlavicka, param ,vstup) == K_CHYBNY_VSTUP) {
  zavri_soubor(vstup);
  zavri_soubor(vystup);
  exit(vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP));
 }
 
 // inicializujeme seznam
 vytvor_seznam(&seznam);
 
 // po slovech nacteme vstupni soubor, pokud nastane chyba, oznamime uzivateli a ukoncime program
 if(nacti_do_seznamu(param, hlavicka, &seznam, vstup) == K_CHYBNY_VSTUP) {
  zavri_soubor(vstup);
  zavri_soubor(vystup);
  exit(vypis_chybu(K_CHYBNY_VSTUP));
 }
 
 // pokud byl zadan parametr before nebo after, seradime seznam
 if(param.sort == SORT_YES) {
  serad_seznam(&seznam);
 }
 
 // vysledny seznam zapiseme do souboru a uvolnime pamet
 zapis_seznam(&seznam, vystup);
 uvolni_seznam(&seznam);
 
 
 // pokud se soubor nepovede uzavrit, vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program
 if(zavri_soubor(vstup) == K_SOUBOR_ZAVRIT || zavri_soubor(vystup) == K_SOUBOR_ZAVRIT) {
  exit(vypis_chybu(K_SOUBOR_ZAVRIT));
 }
 
 return EXIT_SUCCESS;
}
 
// funkce porovna dva retezce, vraci hodnoty stejne jako strcmp, tedy < 0, 0 a > 0 (-1, 0, 1)
int porovnej_slova(char *slovo1, char *slovo2) {
 
 // vytvorime dve tabulky s vahami znaku, jednu pro prvni pruchod a jednu pro druhy pruchod
 const unsigned char tabulka1[256] = {
 ['\0'] = 0,
 ['A'] = 1, ['a'] = 1, [(unsigned char) 'Á'] = 1, [(unsigned char) 'á'] = 1,
 ['B'] = 2, ['b'] = 2,
 ['C'] = 3, ['c'] = 3, [(unsigned char) 'Č'] = 4, [(unsigned char) 'č'] = 4,
 ['D'] = 5, ['d'] = 5, [(unsigned char) 'Ď'] = 5, [(unsigned char) 'ď'] = 5,
 ['E'] = 6, ['e'] = 6, [(unsigned char) 'É'] = 6, [(unsigned char) 'é'] = 6, [(unsigned char) 'Ě'] = 6, [(unsigned char) 'ě'] = 6,
 ['F'] = 7, ['f'] = 7,
 ['G'] = 8, ['g'] = 8,
 ['H'] = 9, ['h'] = 9,
 // kod 10 pro ch
 ['I'] = 11, ['i'] = 11, [(unsigned char) 'Í'] = 11, [(unsigned char) 'í'] = 11,
 ['J'] = 12, ['j'] = 12,
 ['K'] = 13, ['k'] = 13,
 ['L'] = 14, ['l'] = 14,
 ['M'] = 15, ['m'] = 15,
 ['N'] = 16, ['n'] = 16, [(unsigned char) 'Ň'] = 16, [(unsigned char) 'ň'] = 16,
 ['O'] = 17, ['o'] = 17, [(unsigned char) 'Ó'] = 17, [(unsigned char) 'ó'] = 17,
 ['P'] = 18, ['p'] = 18,
 ['Q'] = 19, ['q'] = 19,
 ['R'] = 20, ['r'] = 20, [(unsigned char) 'Ř'] = 21, [(unsigned char) 'ř'] = 21,
 ['S'] = 22, ['s'] = 22, [(unsigned char) '©'] = 23, [(unsigned char) 'ą'] = 23,
 ['T'] = 24, ['t'] = 24, [(unsigned char) '«'] = 24, [(unsigned char) '»'] = 24,
 ['U'] = 25, ['u'] = 25, [(unsigned char) 'Ú'] = 25, [(unsigned char) 'ú'] = 25, [(unsigned char) 'Ů'] = 25, [(unsigned char) 'ů'] = 25,
 ['V'] = 26, ['v'] = 26,
 ['W'] = 27, ['w'] = 27,
 ['X'] = 28, ['x'] = 28,
 ['Y'] = 29, ['y'] = 29, [(unsigned char) 'Ý'] = 29, [(unsigned char) 'ý'] = 29,
 ['Z'] = 30, ['z'] = 30, [(unsigned char) '®'] = 31, [(unsigned char) 'ľ'] = 31,
 ['0'] = 32, ['1'] = 33, ['2'] = 34, ['3'] = 35, ['4'] = 36,
 ['5'] = 37, ['6'] = 38, ['7'] = 39, ['8'] = 40, ['9'] = 41,
 ['-'] = 42
 };
 
 const unsigned char tabulka2[256] = {
 ['\0'] = 0,
 ['A'] = 1, ['a'] = 1, [(unsigned char) 'Á'] = 2, [(unsigned char) 'á'] = 2,
 ['B'] = 3, ['b'] = 3,
 ['C'] = 4, ['c'] = 4, [(unsigned char) 'Č'] = 5, [(unsigned char) 'č'] = 5,
 ['D'] = 6, ['d'] = 6, [(unsigned char) 'Ď'] = 7, [(unsigned char) 'ď'] = 7,
 ['E'] = 8, ['e'] = 8, [(unsigned char) 'É'] = 9, [(unsigned char) 'é'] = 9, [(unsigned char) 'Ě'] = 10, [(unsigned char) 'ě'] = 10,
 ['F'] = 11, ['f'] = 11,
 ['G'] = 12, ['g'] = 12,
 ['H'] = 13, ['h'] = 13,
 // kod 14 pro ch
 ['I'] = 15, ['i'] = 15, [(unsigned char) 'Í'] = 16, [(unsigned char) 'í'] = 16,
 ['J'] = 17, ['j'] = 17,
 ['K'] = 18, ['k'] = 18,
 ['L'] = 19, ['l'] = 19,
 ['M'] = 20, ['m'] = 20,
 ['N'] = 21, ['n'] = 21, [(unsigned char) 'Ň'] = 22, [(unsigned char) 'ň'] = 22,
 ['O'] = 23, ['o'] = 23, [(unsigned char) 'Ó'] = 24, [(unsigned char) 'ó'] = 24,
 ['P'] = 25, ['p'] = 25,
 ['Q'] = 26, ['q'] = 26,
 ['R'] = 27, ['r'] = 27, [(unsigned char) 'Ř'] = 28, [(unsigned char) 'ř'] = 28,
 ['S'] = 29, ['s'] = 29, [(unsigned char) '©'] = 30, [(unsigned char) 'ą'] = 30,
 ['T'] = 31, ['t'] = 31, [(unsigned char) '«'] = 32, [(unsigned char) '»'] = 32,
 ['U'] = 33, ['u'] = 33, [(unsigned char) 'Ú'] = 34, [(unsigned char) 'ú'] = 34, [(unsigned char) 'Ů'] = 35, [(unsigned char) 'ů'] = 35,
 ['V'] = 36, ['v'] = 36,
 ['W'] = 37, ['w'] = 37,
 ['X'] = 38, ['x'] = 38,
 ['Y'] = 39, ['y'] = 39, [(unsigned char) 'Ý'] = 40, [(unsigned char) 'ý'] = 40,
 ['Z'] = 41, ['z'] = 41, [(unsigned char) '®'] = 42, [(unsigned char) 'ľ'] = 42,
 ['0'] = 43, ['1'] = 44, ['2'] = 45, ['3'] = 46, ['4'] = 47,
 ['5'] = 48, ['6'] = 49, ['7'] = 50, ['8'] = 51, ['9'] = 52,
 ['-'] = 53
 };
 
 // inicializace promennych na vychozi hodnoty
 int vysledek = P_STEJNE;
 int delka = 0;
 int vaha1 = 0, vaha2 = 0;
 int i, j = 0, k = 0;
 int inc = 0;
 
 i = 0;
 
 // zjistime delku kratsiho ze dvou porovnavanych retezcu
 if(strlen(slovo1) < strlen(slovo2)) {
  delka = strlen(slovo1);
 } else {
  delka = strlen(slovo2);
 }
 
 // po znacich prochazime obe slova a porovnavame jejich vahy
 for(int i = j = k = 0; i <= delka; i++, j++, k++) {
  // musime osetrit, zda se ve slove nenachazi ch, pokud ano, nacteme dva znaky a posuneme se ve slove dal
  if((slovo1[j] == 'c' || slovo1[j] == 'C') && i < (delka - 1) && (slovo1[j + 1] == 'h' || slovo1[j + 1] == 'H')) {
   vaha1 = CH1;
   j++;
   inc = 1; // musime se posunout v cyklu kvuli ch
  } else {
   vaha1 = tabulka1[(unsigned char)slovo1[i]]; // nacteme vahu znaku
   if(vaha1 == 0 && slovo1[i] != '\0') {
    vaha1 = VAHA_MAX;
   }
  }
  if((slovo2[k] == 'c' || slovo2[k] == 'C') && i < (delka - 1) && (slovo2[k + 1] == 'h' || slovo2[k + 1] == 'H')) {
   vaha2 = CH1;
   k++;
   inc = 1; // musime se posunout v cyklu kvuli ch
  } else {
   vaha2 = tabulka1[(unsigned char)slovo2[i]]; // nacteme vahu znaku
   if(vaha2 == 0 && slovo2[i] != '\0') {
    vaha2 = VAHA_MAX;
   }
  }
  if(inc == 1) { // bylo nacteno ch - "posuneme se " v cyklu
   i++;
  }
  if(vaha1 > vaha2) { // porovname vahy
   vysledek = P_ZA; // pokud nejsou stejne, zmenime navratovou hodnotu funkce a ukoncime cyklus
   break;
  } else if(vaha1 < vaha2) {
   vysledek = P_PRED;
   break;
  }
 
  inc = 0;
 }
 
 if(vysledek == P_STEJNE) { // pokud jsou slova po prvnim pruchodu stejna, projdeme je jeste jednou s druhou tabulkou
  for(int i = j = k = 0; i <= delka; i++, j++, k++) {
   // osetreni ch, viz predchozi cyklus
   if((slovo1[j] == 'c' || slovo1[j] == 'C') && i < (delka - 1) && (slovo1[j + 1] == 'h' || slovo1[j + 1] == 'H')) {
    vaha1 = CH2;
    j++;
    inc = 1;
   } else {
    vaha1 = tabulka2[(unsigned char)slovo1[i]];
    if(vaha1 == 0 && slovo1[i] != '\0') {
     vaha1 = VAHA_MAX;
    }
   }
   if((slovo2[k] == 'c' || slovo2[k] == 'C') && i < (delka - 1) && (slovo2[k + 1] == 'h' || slovo2[k + 1] == 'H')) {
    vaha2 = CH2;
    k++;
    inc = 1;
   } else {
    vaha2 = tabulka2[(unsigned char)slovo2[i]];
    if(vaha2 == 0 && slovo2[i] != '\0') {
     vaha2 = VAHA_MAX;
    }
   }
   if(vaha1 > vaha2) { // porovname vahy znaku
    vysledek = P_ZA;
    break;
   } else if(vaha1 < vaha2) {
    vysledek = P_PRED;
    break;
   }
 
   inc = 0;
  }
 }
 
 return vysledek;
}
 
// funkce zpracuje parametry prikazove radky (parametry musi dodrzet stanovene poradi)
// pokud jsou zadany neplatne parametry, vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program
void nacti_parametry(int argc, char *argv[], Tparam *x)
{
 // inicializace promennych
 int chyba = K_OK;
 x->sort = SORT_NO;
 x->filtr = NONE;
 
 if(argc == 9 || argc == 8) { // pokud je zadano before / after
  if(strcmp("--after", argv[1]) == 0) { // ulozime do struktury udaje o filtrovani
   x->filtr = AFTER;
  } else if(strcmp("--before", argv[1]) == 0) {
   x->filtr = BEFORE;
  } else {
   chyba = K_CHYBNY_PARAMETR;
  }
  if(strcmp("--print", argv[4]) != 0) {
   chyba = K_CHYBNY_PARAMETR;
  }
 
  if(argc == 9) { // pokud je zadan parametr --sort
   if(strcmp("--sort", argv[6]) == 0) {
    x->sort = SORT_YES;
   } else {
    chyba = K_CHYBNY_PARAMETR;
   }
  }
 
  x->f_sloupec = argv[2]; // do struktury uklada udaje o sloupci a retezci pro filtrovani
  x->f_retezec = argv[3];
  x->sloupec = argv[5];
} else if(argc == 6) { // pokud neni pouzito before nebo after
  if(strcmp("--print", argv[1]) != 0 || strcmp("--sort", argv[3]) != 0 ) {
   chyba = K_CHYBNY_PARAMETR;
  }
 
  x->sort = SORT_YES;
  x->sloupec = argv[2];
 } else if(argc == 5) {
  if(strcmp("--print", argv[1]) != 0) {
   chyba = K_CHYBNY_PARAMETR;
  }
 
  x->sloupec = argv[2]; // napoveda -h
 } else if(argc == 2) {
  if(strcmp("-h", argv[1]) !=0) {
   chyba = K_CHYBNY_PARAMETR;
  } else {
   napoveda();
   exit(EXIT_SUCCESS);
  }
 } else {
  chyba = K_CHYBNY_PARAMETR;
 }
 
 if(chyba == K_CHYBNY_PARAMETR) {
  exit(vypis_chybu(chyba));
 }
 
 x->vstup = argv[argc - 2]; // nazev vstupniho souboru
 x->vystup = argv[argc - 1]; // nazev vystupniho souboru
} // pokud jsou parametry neplatne, vypise se chybove hlaseni a program se ukonci
 
// funkce nacita slova, na zacatku preskoci prazdne znaky, podle posledniho nacteneho znaku vraci ruzne hodnoty,
// rozlisuje nacteni \n a EOF
char *nacti_slovo(int *stav, FILE *soubor) {
 int i = 0; // index
 char znak;
 char *slovo = NULL, *slovo2 = NULL; // vytvorime dva retezce
 
 *stav = N_SPC; // nastavime defaultni stav na "dalsi znak za slovem je mezera"
 
 while(isspace((znak = getc(soubor))) && znak != EOF) { // preskocime prazdne znaky
  if(znak == '\n') {
   *stav = N_CRLF_PRAZDNY; // pokud nacteme \n, ukoncime cyklus a vratime jako stav "byl nacten konec radku"
   break;
  }
 }
 
 if(znak == EOF) { // pokud jsme pri preskakovani znaku nacetli EOF, jako stav vratime "byl nacten EOF pri preskakovani mezer"
  *stav = N_PRAZDNY;
 }
 
 ungetc(znak, soubor); // jeden nacteny znak vratime
 
 while(!isspace(znak = getc(soubor)) && znak != EOF) { // nacitame znaky dokud neni na vstupu EOF nebo prazdny znak
  if((slovo2 = realloc(slovo, (i + 2) * sizeof(char))) != NULL) { // realokace pameti pro retezec
   slovo = slovo2;
   slovo[i] = znak; // vzdy pridame 1 znak
   slovo[i + 1] = '\0'; // a na konec retezce ulozime \0
   } else {
    free(slovo); // pokud se alokace nezdari, vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program
    *stav = vypis_chybu(K_NEDOSTATEK_PAMETI);
   }
  i++; // zvetsime index
 }
 
 // menime navratove stavy podle posledniho nacteneho znaku
 // -------------------------------------------------------
 if(znak == '\n' && *stav != N_CRLF_PRAZDNY) {
  *stav = N_CRLF;
 }
 
 if(znak == EOF && *stav != N_PRAZDNY) {
  *stav = N_EOF;
 }
 
 if((znak = getc(soubor)) == EOF) {
  *stav = N_EOF;
 }
 ungetc(znak, soubor);
 // -------------------------------------------------------
 
 return slovo;
}
 
// po slovech nacita prvni radek souboru a udaje uklada do struktury
int nacti_hlavicku(Thlav *hlavicka, Tparam param, FILE *soubor) {
 
 // inicializace promennych na vychozi hodnoty
 char *slovo = NULL;
 int nacti = N_SPC, i = 0;
 hlavicka->index_sloupce = -1;
 hlavicka->index_filtru = -1;
 
 do { // dokud nedojdeme na konec radku, nacitame jednotliva slova
  slovo = nacti_slovo(&nacti, soubor);
  if(nacti == N_CRLF_PRAZDNY) { // pokud nacteme neplatny znak, ukoncime cyklus
   free(slovo);
   break;
  }
  if(nacti == N_EOF || nacti == N_PRAZDNY) { // pokud nacteme neplatny znak, ukoncime cyklus
   nacti = K_CHYBNY_VSTUP;
   free(slovo);
   break;
  }
  if(porovnej_slova(slovo, param.sloupec) == 0) { // zjistime index sloupce, ktery se ma tisknout
   hlavicka->index_sloupce = i;
  }
  if(param.filtr != NONE) {
   if(porovnej_slova(slovo, param.f_sloupec) == 0) { // zjistime index sloupce, ve kterem se ma filtrovat
    hlavicka->index_filtru = i;
   }
  }
  i++;
  free(slovo);
 } while(nacti == N_SPC);
 
 hlavicka->pocet_sloupcu = i; // ulozime do struktury pocet sloupcu tabulky
 
 // pokud nebyl nalezen sloupec pro vypis nebo filtrovani, vypiseme chybove hlaseni a ukoncime program
 if(hlavicka->index_sloupce == -1 || (hlavicka->index_filtru == -1 && param.filtr != NONE)) {
  nacti = K_CHYBNY_VSTUP;
 }
 
 return nacti;
}
 
void napoveda() {
 printf("\n\n"
     "Ceske razeni\n"
     "Autor: Milan Seitler\n"
     "\n"
     "Spusteni programu: ./proj4 -h | --before / --after sloupec retezec --print sloupec --sort vstup.txt vystup.txt"
     "\n\n"
     "-h - napoveda\n"
     "--before / --after sloupec retezec - nepovinny parametr, lze pouzit jedno kriterium na jeden beh programu"
     " parametr sloupec urcuje pozici slova, se kterym bude porovnan parametr retezec. pokud slovo vyhovi"
     " (je abecedne pred nebo za), bude ulozeno do vystupniho souboru\n"
     "--print sloupec - povinny parametr, oznacuje nazev sloupce, ktery se ma tisknout\n"
     "--sort - nepovinny parametr, pokud je zadan, vystupni data se seradi vzestupne podle ceske abecedy\n"
     "\n\nProgram zpracovava data z tabulky ze vstupniho souboru, ktere filtruje a radi a vysledna data"
     " zapise do souboru.\n\n");
}
 
FILE *otevri_soubor(char *nazev, char *mod) // otevre soubor s nazvem *nazev
{
 FILE *soubor = NULL; // vytvorim si pomocny ukazatal na soubor
 
 soubor = fopen(nazev, mod);
 
 return soubor; // vratim ukazatel na soubor pripadne NULL
}
 
int zavri_soubor(FILE *soubor) // zavru soubor, na ktery ukazuje ukazatel *soubor
{
 int chyba = K_OK;
 
 if(soubor != NULL) { // kdyz ukazatel na nic neukazuje, tak neni co zavrit
  if(fclose(soubor) == EOF) {
   chyba = K_SOUBOR_ZAVRIT;
  } // chyba pri zavirani -> chybove hlaseni a konec
 }
 
 return chyba;
}
 
int vypis_chybu(int kod) // podle obdrzeneho chyboveho kodu vypiseme chybove hlaseni na stderr a ukoncime program
{
 switch(kod) {
  case K_CHYBNY_PARAMETR:
   fprintf(stderr, "\n\nChybny parametr prikazove radky! Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  case K_CHYBNY_VSTUP:
   fprintf(stderr, "\n\nChybne slovo na vstupu! Zkontrolujte vstupni soubor a take zda se zadane parametry shoduji"
    " s hlavickou souboru. Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  case K_NEDOSTATEK_PAMETI:
   fprintf(stderr, "\n\nNastala chyba pri rezervovani pameti! Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  case K_SOUBOR_OTEVRIT:
   fprintf(stderr, "\n\nNastala chyba pri otevirani souboru! Pravdepodobne se pokousite otevrit neexistujici soubor. Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  case K_SOUBOR_ZAVRIT:
   fprintf(stderr, "\n\nNastala chyba pri zavirani souboru! Program bude ukoncen. \n\n");
   break;
  default:
   break;
 }
 
 return kod;
}
 
void vytvor_seznam(Tseznam *seznam) { // inicializace seznamu
 seznam->prvni_polozka = NULL;
 seznam->pocet_polozek = 0;
}
 
void uvolni_seznam(Tseznam *seznam) { // uvolneni alokovane pameti seznamu
 Tpolozka *pom_polozka;
 
 while(seznam->prvni_polozka != NULL) { // postupne uvolnujeme jednotlive polozky
  pom_polozka = seznam->prvni_polozka;
  seznam->prvni_polozka = pom_polozka->dalsi;
  free(pom_polozka->hodnota);
  free(pom_polozka);
 }
}
 
void pridej_polozku(Tseznam *seznam, Tpolozka *polozka) { // prida polozku na konec seznamu
 polozka->dalsi = NULL;
 if(seznam->prvni_polozka == NULL) { // pokud pridavame prvni polozku
  seznam->prvni_polozka = polozka;
  seznam->posledni_polozka = polozka;
  seznam->posledni_polozka->dalsi = NULL; // nastavime aby posledni polozka ukazovala na NULL
 } else { // pokud uz byla prvni polozka pridana
  polozka->predchozi = seznam->posledni_polozka;
  seznam->posledni_polozka->dalsi = polozka;
  seznam->posledni_polozka = polozka;
  seznam->posledni_polozka->dalsi = NULL; // nastavime aby posledni polozka ukazovala na NULL
 }
}
 
Tpolozka *vytvor_polozku(char *data) { // ze zadaneho retezce vytvori polozku seznamu
 
 Tpolozka *polozka = malloc(sizeof(Tpolozka)); // rezervujeme pamet pro polozku
 
 if(polozka != NULL) {
  polozka->hodnota = malloc((strlen(data) + 1) * sizeof(char));// rezervujeme pamet pro retezec
  polozka->hodnota[strlen(data)] = '\0'; // na konec pridame \0
  for(unsigned int i = 0; i < strlen(data); i++) {
   polozka->hodnota[i] = data[i]; // zkopirujeme do hodnoty polozky retezec *data
  }
 }
 
 return polozka;
}
 
// po slovech nacita vstupni soubor a uklada hodnoty ze sloupce print do seznamu
// pokud byl zadan parametr pro filtrovani, tak do seznamu ulozi pouze vyhovujici retezce
int nacti_do_seznamu(Tparam parametry, Thlav hlavicka, Tseznam *seznam, FILE *soubor) {
 // inicializace promennych na vychozi hodnoty
 Tpolozka *polozka;
 int i = 0, nacti = N_SPC;
 char *slovo = NULL, *print = NULL;
 int filtruj = NONE;
 int uvolni = FALSE;
 
 do { // v cyklu nacitame slova dokud nedojdeme na konec souboru
  slovo = nacti_slovo(&nacti, soubor);
  // pokud nacteme EOF drive nez bylo "ocekavano", funkce vrati "chybovou hodnotu"
  if((nacti == N_PRAZDNY && i != hlavicka.pocet_sloupcu - 1) || (nacti == N_EOF && i != hlavicka.pocet_sloupcu - 1)) {
   nacti = K_CHYBNY_VSTUP;
   free(slovo);
   break;
  }
 
  if(nacti != N_CRLF_PRAZDNY) {
  // pokud se nachazime ve sloupci, podle ktereho se ma filtrovat, porovname slova a zjistime zda vyhovuji filtru
  if(parametry.filtr != NONE && i == hlavicka.index_filtru) {
   if(parametry.filtr == BEFORE) {
    if(porovnej_slova(slovo, parametry.f_retezec) < 0) {
     filtruj = BEFORE;
    } else {
     filtruj = NONE;
    }
   } else if(parametry.filtr == AFTER) {
    if(porovnej_slova(slovo, parametry.f_retezec) > 0) {
     filtruj = AFTER;
    } else {
     filtruj = NONE;
    }
   }
  }
 
  // pokud se nachazime ve sloupci, ktery se ma tisknout a je nutno uvolnit predchozi slovo, tak jej uvolnime
  // slova pro tisknuti se ukladaji do samostatne promenne, abychom si mohli pamatovat slovo a ulozit jej az po filtrovani
  if(i == hlavicka.index_sloupce) {
   if(uvolni == TRUE) {
    free(print);
   }
   print = malloc((strlen(slovo) + 1) * sizeof(char)); // alokujeme pamet pro novou promennou
   strncpy(print, slovo, strlen(slovo)); // zkopirujeme obsah do nove promenne
   print[strlen(slovo)] = '\0'; // na konec pridame \0
   uvolni = TRUE; // vytvorili jsme novou promennou, budeme ji muset uvolnit
  }
  i++; // zvetsime index sloupce
 
  // pokud jsme dosli na konec radku, vytvorime ze retezce print polozku a ulozime ji do seznamu
  if(i == hlavicka.pocet_sloupcu) {
   if((filtruj != NONE && parametry.filtr != NONE) || parametry.filtr == NONE) {
    polozka = vytvor_polozku(print);
    pridej_polozku(seznam, polozka);
    seznam->pocet_polozek++;
    free(print); // uvolnime pamet
    uvolni = FALSE; // neni jiz treba nic uvolnit
   }
   i = 0;
  }
  } else {
   i = 0;
  }
  free(slovo); // uvolnime pamet
 } while(nacti != N_EOF && nacti != N_PRAZDNY);
 
 if(uvolni == TRUE) {
  free(print);
 }
 
 return nacti;
}
 
// funkce seradi seznam metodou bubble sort
void serad_seznam(Tseznam *seznam) {
 Tpolozka *pol4 = NULL, *pol1 = NULL, *pol2 = NULL, *pol3 = NULL; // pomocne promenne typu polozka slouzi k prohozeni ukazatelu
 
 // v kazdem pruchodu cyklem nacteme do pomocnych promennych prvni polozky seznamu
 for(int i = 0; i < seznam->pocet_polozek; i++) { // prochazime cely seznam
  pol1 = seznam->prvni_polozka;
  if(pol1->dalsi != NULL) { // musime osetrit spatne pristupy do pameti
   pol2 = pol1->dalsi;
  } else {
   pol2 = pol1;
  }
  if(pol2->dalsi != NULL) { // musime osetrit spatne pristupy do pameti
   pol3 = pol2->dalsi;
  } else {
   pol3 = pol2;
  }
  pol4 = NULL;
 
  for(int j = 0; j < seznam->pocet_polozek - i - 1; j++) { // prochazime retezce po znacich
   if(porovnej_slova(pol1->hodnota, pol2->hodnota) > 0) { // pokud jsou slova ve spatnem poradi, prohodime je
 
    //prohozeni ukazatelu
    pol1->dalsi = pol2->dalsi;
    if(pol1->dalsi == NULL) {
     seznam->posledni_polozka = pol1;
    }
    pol2->dalsi = pol1;
    if(pol4 != NULL) {
     pol4->dalsi = pol2;
    }
    if(pol1 == seznam->prvni_polozka) {
     seznam->prvni_polozka = pol2;
    }
 
    // posuneme se v seznamu dale
    pol4 = pol2;
    pol1 = pol2->dalsi;
    pol2 = pol1->dalsi;
    if(pol3->dalsi != NULL) {
     pol3 = pol3->dalsi;
    }
   } else { // pokud jsou slova ve spravnem poradi, pouze se posuneme v seznamu
    pol4 = pol1;
    pol1 = pol2;
    pol2 = pol3;
    if(pol3->dalsi != NULL) {
     pol3 = pol3->dalsi;
    }
   }
  }
 }
}
 
// do souboru zapiseme hodnoty (retezce) jednotlivych polozek seznamu
void zapis_seznam(Tseznam *seznam, FILE *soubor) {
 for(Tpolozka *polozka = seznam->prvni_polozka; polozka != NULL; polozka = polozka->dalsi) {
  fprintf(soubor, "%s\n",polozka->hodnota);
 }
}

Zpět nahoru

1 komentář k “Základy programování (IZP) – Projekt č. 3 a 4”

 • diky za inspiraci ale radeji pouziji insert sort :) jinak mi to pomohlo aspon malinko

  VA:F [1.9.20_1166]
  +0 / -0

Odpověď na potapecZajímá vás cokoliv o mobilních aplikacích? Uvažujete o spolupráci? Kontaktujte mne na seitler@reinto.cz

O mně

Jmenuji se Milan Seitler a jsem spoluzakladatelem společnosti Reinto s.r.o., ve které se věnujeme mobilním i webovým aplikacím a marketingu.

Zabývám se celým procesem tvorby mobilních a webových aplikací. Nejvíce se věnuji návrhu aplikace a UX/UI designu. Kladu velký důraz na jednoduchost a srozumitelnost uživatelského rozhraní.

Zajímám se o online i offline podnikání, fascinují mě úspěšní lidé, kteří se nebojí tvrdé práce. Mou hlavní motivací je konkurence, která mě vždy nutí jít do všeho naplno, protože nerad prohrávám.

Mám rád hudbu, knížky, sport a cestování.

milan@seitler.cz

Odkazy

Inzerujte zde!

Kupte si odkaz! PR 3, SR 2

Inzerujte zde!

Kupte si odkaz! PR 3, SR 2

Inzerujte zde!

Kupte si odkaz! PR 3, SR 2

Partner links