Led
25

Pátý semestr na FIT VUT

By majlan  //  FIT VUT  //  Komentářů: 7

Vítejte u klasického hodnocení semestru. Zjistil jsem, že už jsem na předchozí ročníky skoro zapomněl a tak ani pořádně nejsem schopný je mezi sebou porovnat. Pro začátek tedy musí stačit konstatování starších kolegů, že tento semestr je „možná i těžší než ten předchozí“.

IIS – Informační systémy

Tento předmět přednáší kontroverzní profesor Hruška, který je znám svým neskrývaným odporem k některým studentům a občas snad i odporem k přednášené látce. Letos se údajně zlepšil a svůj přístup trochu pozměnil, nevím, na přednášky jsem nechodil. :-) Obsahem IIS je různý mix věcí, které se tu blízce, tu vzdáleně, týkají informačních systémů. Ke studiu existuje několik opor, které jsou společné pro více předmětů a můžete si s nimi zahrát skvělou hru „najdi, co patří k IIS“. Z tohoto důvodu jsem s nimi příliš nepřišel do styku. Dá se říct, že slajdy obsahují dostatek informací, takže jsem to ve zdraví přežil. Probíraly se různé typy IS, trocha matematické teorie, spousta HTML, PHP a JSS teorie (ale i praxe) a nějaké další věci.

Z pohledu látky mě předmět příliš nezaujal, dojem však napravil projekt, který navazoval na práci z IUS a IDS, poté, co jsme e-shop navrhli a připravili pro něj databázi, přišlo na řadu samotné vytvoření celého informačního systému. Zadání internetového obchodu přišlo vhod, protože shodou okolností jsem obdržel „komerční“ poptávku na jeho vytvoření, na projektu jsem si tudíž dal záležet s vědomím, že bude použit v praxi. Výsledkem bylo 30 bodů z 30.

Půlsemestrálka byla napůl teoretická, napůl praktická, oproti minulému roku přibyly příklady, jeden z nich jsem zvládl, ten druhý už nikoliv a nakonec to bylo 10/19 bodů. Při učení na zkoušku jsem využil různé vypracované materiály a slajdy, myslím, že jsem to uměl docela dobře. Zkouška byla poměrně férová, jen otázky nebyly zadané přímo stylem „popište pojem abc“, ale spíše „vysvětlete rozdíl“ nebo „srovnejte“. Jedna otázka se týkala i jakési matematické kostky či svazu, když jsem to viděl ve slajdech, tak jsem to rovnou přeskočil, což byla chyba, protože to byla velmi lehká otázka za 9 bodů. Ze zkoušky jsem získal 31 bodů, dohromady to tedy vydalo na 71C.

Celkově tento předmět hodnotím tak nějak neutrálně, je třeba zvládnout docela dost teorie, která je taková občas zajímavá, občas nezajímavá. Kladné body přidává projekt.

IMP – Mikroprocesorové a vestavěné systémy

Už když jsem viděl, že mě čeká další HW předmět a přečetl si zadání laboratorních cvičení, zmocnila se mě nechuť a zmohl jsem se jen na smutný povzdech (a pár nadávek). Nicméně pravdou je, že vedoucí IMP si asi uvědomují, že se svým předmětem na nástěnky studentů neprorazí a nekladou žádné zbytečné překážky do cesty.

Název předmětu je poměrně popisný, součástí jsou 4 laboratorní cvičení, kde jsme si hráli s FITkitem, asemblerem a jazykem C. Když jste to všechno tak nějak pěkně splácali dohromady, krabička s klávesnicí vám různě blikala, svítila a pípala a po zásluze jste byli odměneni 4 body za každé cvičení. Not bad. V IMP byl také projekt, kdy jsme si mohli vybrat z asi 20 různých zadání, protože jsem nechtěl zažít muka s FITkitem, vybral jsem si simulaci v prostředí CodeWarrior. Bylo to docela dobré téma, nebylo těžké, jen došlo k menšímu nedorozumění při opravování, kdy opravující našeho zadání nekompromisně 2/3 studentů udělil 4-5 bodů (zápočet byl 5 bodů) bez nějakého dalšího vysvětlení. Vše se však nakonec vyřešilo a opravilo a skoro všichni ten zápočet dostali.

Půlsemestrálka a semestrálka byly svým pojetím velmi sympatické. Několik fulltextových příkladů, zbytek testové otázky. Jako bonus si student mohl přinést libovolné poznámky z přednášek. Pokud tedy člověk nebyl úplný mutant, dovedl si s tím nějakým způsobem poradit. Já jsem si s tím poradil, celkově jsem získal 74 bodů a přidal další C do sbírky (ještě jich pár bude).

IMS – Modelování a simulace

IMS. Předmět, který dříve budil ze sna, rozvracel vztahy, rodiny a životy. Záměrně jsem napsal dříve. Letos totiž doktoři Hrubý a Peringer výrazně snížili laťku. Zápočet byl za 10 bodů, projekt byl opraven poměrně mírně a písemka byla naprosto férová. Ale nepředbíhejme.

Modelování a simulace. No, budete modelovat a simulovat systémy…Tak jinak, zkusím drobný souhrn látky. V reálném světě existují různé systémy, například vaše místní Jednota. Takovou Jednotu můžete popsat a vytvořit její virtuální model, který bude obsahovat počet zákazníků, počet pokladen, rychlost obsloužení jednoho zákazníka a podobně. A vy pomocí simulace takového modelu zjišťujete různé informace o systému. Můžete tak například spočítat průměrnou délku fronty a podle ní se rozhodnout, zda má smysl otevřít další pokladnu apod. Zhruba něčím takovým se IMS zabývá (je toho teda mnohem víc).

Tak nejdřív půlsemestrálka. Ta byla dobrá. 4 body na teorii, 6 bodů na vytvoření Petriho sítě. Přípravu jsem nepodcenil a světě div se, hned jsem si vysloužil zápočet! Tak teď projekt. Projekt jsem dělal s kolegou Martinem, naším tématem bylo vytvoření spojitého simulátoru. Nebudu popisovat co to je, dodám jen, že to byla taková zjednodušená verze SIMLIBu (zasvěcení ví). Protože Martin v závěru semestru trochu nestíhal, větší porce práce připadla na mne. Musím říct, že ty dva týdny, které jsem nad projektem strávil, byly docela pekelné. Jednak mi dlouho trvalo, než jsem celý problém pochopil a navrhl jeho řešení, zadruhé jsem měl dost problémů s implementací v C++. V minulém semestru jsem měl Javu a protože na FITu, jak je obecně známo, se na vysvětlení objektového návrhu docela kašle, docela jsem s tím u tohoto projektu bojoval. Nicméně vše se nakonec povedlo, včetně dokumentace a výsledkem bylo 20 bodů z 20. Je třeba podotknout, že těchto 20 bodů získala valná většina studentů.

Závěrečnou zkoušku jsem v žádném případě nechtěl podcenit. Někteří se na ni připravili skutečně poctivě, jako třeba můj kamarád Hynek, který se učil už týden dopředu! Až v sobotu večer zjistil, že se zkouška nepíše v pondělí ale až ve středu. :D No, já jsem s přípravou začal až v neděli večer, nejprve jsem si říkal, že jsem to přecijen trochu podcenil. Čekala na mě hromada příkladů, což ale nebylo tak hrozné, bylo to rozhodně lepší než zkoušky plné teorie. Snažil jsem se spočítat všechno možné a ke zkoušce jsem šel s pocitem standardní připravenosti. Po přečtení zadání mne ovládla dobrá nálada, protože všechny příklady, které tam byly, jsem uměl. Nebyl však čas na otálení, limit na písemku nebyl zrovna vysoký a stihl jsem to dopsat tak tak. Z písemky jsem měl dobrý pocit, ale když jsem pak při procházení WISu náhodně zjistil, že už dorazily body, nechtělo se mi věřit tomu písmenu, které mi u IMS svítilo. Bylo tam A! 67 bodů z písemky, takže pouhé 3 ztracené bodíky za celý semestr (které jsem pravděpodobně nechal na poslední teoretické otázce). První A na FITu a hned z IMS! Jen škoda, že trochu pozbylo na lesku tím snížením obtížnosti. Ale na to se historie neptá. :-)

Celkově Modelování a simulace hodnotím pozitivně. Zajímavý projekt, praktická zkouška, stravitelné a dobře přednesené učivo.

IPZ – Periferní zařízení

Další HW předmět. Naštěstí stejně jako IMP neháže klacky pod nohy. Ani nevím, co bych k němu napsal, jsou dvě cvičení za po dvou bodech, která nejsou těžká. Půlsemestrálka i semestrálka kombinuje test a fulltextové otázky, k nim bych měl dva postřehy. Zaprvé – v IPZ se asi nic nového neobjeví a stejně tak nelze donekonečna vymýšlet nové otázky. Zadruhé – nepodceňte půlsemestrálku nebo půjdete ke zkoušce s 5 body jako jeden můj kamarád. :D Z půlsemestrálky jsem měl 15 bodů, ze zkoušky 51, s body ze cvičení to pěkně vyšlo na 70 bodů a C.

ISA – Síťové aplikace a správa sítí

Pokračování sítí z předchozího semestru. O něco pokročilejší síťařina, kde už se tolik neřeší nižší vrstvy OSI modelu, ale spíše různé aplikační a jiné protokoly. V tomto předmětu se přednášky určitě vyplatí, k dispozici je také kvalitní studijní opora.

Oproti třem projektům v IPK je zde jenom jeden projekt, zato však o něco náročnější. Na výběr bylo celkem asi 8 témat, já jsem si vybral „Detekce maximálního MTU po cestě“. Zjednodušeně to znamená zjistit, jak velký paket lze poslat mezi dvěma koncovými body v síti. Každá linka totiž propouští jinak velké pakety. Princip řešení nebyl složitý, nejhorším na tomto projektu bylo jeho testování, které se mělo dělat na Cisco zařízeních. Ing. Veselý nám dal k dispozici jedno dopoledne ve školní Cisco laboratoři. Kdo však ona Cisco zařízení neuměl ovládat, tak měl docela smůlu. Naštěstí jsme to tam s ostatními nějak dali dohromady a mohli testovat. Několik dní před odevzdáním jsme také objevili software, který umožňoval emulovat síť složenou z Cisco routerů, takže se dalo testovat i doma. Na projektu jsem nakonec ztratil pouze jeden bod a získal tak 20 bludišťáků.

Podobně jako v IPK, i v ISA se během semestru psaly tři testy. Tentokrát v rámci laboratorních cvičení, která byla jinak nepovinná. Každý test byl za 8 bodů, otázky se generovaly náhodně a bylo jich HODNĚ, takže se nedalo spoléhat na nějaké naučení předchozích otázek. S trochou učení se vždycky alespoň tak polovina bodů získat dala, já jsem jich vybojoval 16.

Přípravu na zkoušku jsem pojal poctivě, projel jsem všechny záznamy z přednášek bez zrychlování, což se podle mě docela hodí. Na zkoušce se taky vyskytuje několik příkladů, které je dobré si spočítat. No a pak už jen pojmout tuny zkratek a teorie. V ISA se vyskytuje věc na FITu nevídaná a to variantní termíny. Studenti si mohou vybrat z celkem 6 termínů, kde první a poslední jsou ústní. Protože se mi první tři termíny nějak nehodily do mého časového plánu, šel jsem až na 4., což v případě neúspěchu mohl být vzhledem ke zbytku termínů problém (mohlo se stát, že bych se nevešel/nedostal na zbývající termíny). Naštěstí jsem to docela vychytal, protože nám zkoušku zrovna opravoval doktor Ryšavý, který opravuje docela mírně. Zadání zkoušky nebylo až na výjimky moc překvapivé, věděl jsem si rady s příklady i většinou teorie a výsledných 40 bodů ze zkoušky mi přineslo už nepřekvapivě další C.

Síťové aplikace byly docela dobrým předmětem, jen je dobré nepodcenit žádnou bodovanou součást předmětu (což ostatní platí všude :-) ).

ITU – Tvorba uživatelských rozhraní

Jediný regulérní předmět, kde není zkouška. ITU bylo takovým spíše „odpočinkovým“ předmětem, který vedl sympaťák Víťa Beran. Na přednáškách se řešilo UI z různých pohledů, včetně návrhu a praktické realizace. Tyto věci jsme si mohli vyzkoušet na celkem pěti bodovaných cvičeních.

Jádrem předmětu byl týmový projekt, my jsme s Martinem měli vytvořit jednoduchý lokátor WiFi sítí, který fungoval tak, že jste si vytvořili nebo stáhli mapku, zapli náš superProgram a v mapce se vám ukázala umístění jednotlivých AP. Tento projekt se netestuje jako jiné klasické projekty, hodnocení se základá především na závěrečné prezentaci před doktorem Beranem a několika studenty. Většina týmů získala mezi 40-50 body, u nás to bylo 44 bodů.

Další možností, jak získat body, je test. Tento semestr jsme si testů užili docela dost, což byla oproti fulltextům příjemná změna. Tento test nebyl těžký, z maxima 20 bodů jsem jich měl 16. Byl to vlastně první splněný předmět tohoto semestru, získané B jakoby trochu naznačilo budoucí vývoj. Jen jsem místo B sbíral C. :-)

ISP – Semestrální projekt

Semestrální projekt je taková rozcvička před bakalářkou, která slouží k tomu, aby se studenti začali svému tématu věnovat již během zimního semestru a ne až někdy v březnu. Já jsem si nakonec vybral zadání „Informační systém skupiny pro zpracování přirozeného jazyka“. Je to IS výzkumné skupiny, ve které v podstatě již skoro dva roky pracuji, takže jsem si řekl, že k tomu aspoň budu mít blízko. No, nejsem si jistý, jestli jsem vybral úplně správně, jednak se o tomto tématu nedá moc diskutovat s ostatními, zadruhé se na IS jako bakalářské práce na FITu hledí trochu s despektem, zatřetí je úprava již existujícího kódu vždycky horší než tvorba nového. Abych to upřesnil, mým cílem není vytvořit nový informační systém, mám upravit některé již existující věci a doplnit nové.

Každý vedoucí pro udělání zápočtu v ISP požaduje něco jiného, já měl za úkol analyzovat zadané problémy a navrhnout jejich řešení a dosavadní průběh pak prezentovat před komisí složenou z členů výzkumné skupiny. Protože se o tom zadání opravdu nedá moc napsat, tak shrnu jen to, že jsem se s tím nakonec nějak popral a zápočet získal. Na jaře mě čeká již samotná implementace.

Resumé

Jak zhodnotit tento semestr? Víte, že ani nevím? Uteklo to jako vždycky a přitom si už ani pořádně nepamatuju, co se v první polovině semestru dělo. Vlastně se první asi tři týdny nic nedělo, pak byly dva týdny půlsemestrálek a pak až do konce roku kobercové bombardování projekty. Pokud člověk začne dělat všechno včas, tak se to dá zvládnout, ale opět jsem ke konci roku už sotva stíhal něco jiného, než dělat projekt a dvakrát do týdne si zajít zahrát fotbal…Každopádně zkoušové se mi opravdu povedlo, tak dobrý průměr jsem ještě neměl. :-)

Možná na vás shrnutí pátého semestru působí tak trochu znudeně až rezignovaně. Než bych složitě popisoval mé myšlenky, přikládám jeden obrázek, který zcela přesně vystihuje studium na FITu:

Studia na FITu určitě nelituju, myslím si, že Bc. studium je tu velmi přínosné, prostě člověka jen některé věci časem trošku otupí a je ke všemu lhostejný. I proto tedy moje přihláška na jaře poputuje na FI MUNI. Nejspíš si ji podám i na FIT, ale jsem už prakticky rozhodnutý. Především z toho důvodu, že navazující studium na FITu nepřináší nic nového a možnosti specializace jsou dost omezené.

7 komentářů k “Pátý semestr na FIT VUT”

 • Po krátké době opět zdravím a rád bych se zeptal, jestli jsi například našel nějaké dojmy o magisterském studiu na FI MUNI? Jelikož já se rozhoduji mezi FITem (asi UPGM) a nebo oborem SSME na MUNI, ale při googlení na jakýkoliv magisterský obor na MUNI jsem nebyl moc úspěšný. Jinak shrnutí pěkné…

  VA:F [1.9.20_1166]
  +0 / -0
  • Zkus hledat SSME na fitušce, je to tam docela popsané..

   VN:F [1.9.20_1166]
   +0 / -0
 • PePemu (a dalším „vyhazovačům“) prý letos šlápli na krk, že se mají vzpamatovat. Ono, když z 150 třeťáků muselo kvůli zkouškám rozvolňovat, to asi škole moc vizitku nedělá. Na druhou stranu, neudělatelný předmet na FITu není. Ale prvákům dokonce snížili kreditový limit za první semestr. Jde to do sraček, uvidíme jaký bude IOS a IPP.

  Jinak IMS a ISA byly podle mě tento semestr nejzajimavější předměty :)

  VA:F [1.9.20_1166]
  +1 / -0
 • No tak to ne, PP snizil narocnost. To je teda mazec. Za nas vyhazoval jak na bezicim pase. Docela jsme si i uzilis s Hrubym.

  Pujdes na magistersky? TIN po zavedeni limitu byl docela narez, uspesnost kolem 50%.

  VA:F [1.9.20_1166]
  +0 / -0
  • 50% ? To je docela masakr. Ještě že jsem své studium vzdal zavčasu :-)

   VA:F [1.9.20_1166]
   +2 / -0
 • Bakalář na FITu mě bavil tak asi první tři semestry (dostal jsem dohromady pres 25 tisic na prospechovych stipkach), pak to začalo dost uvadat, až jsem se dostal do fáze, kdy v pátým semestru jsem vůbec nechodil do školy, ze zkoušek jsem tak tak vydojil ečka dečka (průměr 2,6) a bakalářku jsem málem nestihl, protože jsem se do ní prostě nemohl dokopat. Naštěstí to ale klaplo, na FIT jsem nezanevřel a šel jsem na inženýrský studium na obor Bioinformatika. Teď ve druhým semestru můžu říct, že to byla super volba, hlavně teď mám tak zajímavý přednášky, že se na ně vždy těším (což byla na bakaláři spíše výjimka). Biologie a genetika mě ale už na gymplu dost bavila, takže teď mám konečně pocit, že jsem našel ten správný průnik zaměření. Už žádné sítě, simulace, mega velké projekty. Prostě mě ta škola fakt baví, konečně!

  VA:F [1.9.20_1166]
  +1 / -0
  • Ale koukám že ten podzimní semestr tě až tak nebral :-)

   VN:F [1.9.20_1166]
   +1 / -0

Vyjádři svůj názorZajímá vás cokoliv o mobilních aplikacích? Uvažujete o spolupráci? Kontaktujte mne na seitler@reinto.cz

O mně

Jmenuji se Milan Seitler a jsem spoluzakladatelem společnosti Reinto s.r.o., ve které se věnujeme mobilním i webovým aplikacím a marketingu.

Zabývám se celým procesem tvorby mobilních a webových aplikací. Nejvíce se věnuji návrhu aplikace a UX/UI designu. Kladu velký důraz na jednoduchost a srozumitelnost uživatelského rozhraní.

Zajímám se o online i offline podnikání, fascinují mě úspěšní lidé, kteří se nebojí tvrdé práce. Mou hlavní motivací je konkurence, která mě vždy nutí jít do všeho naplno, protože nerad prohrávám.

Mám rád hudbu, knížky, sport a cestování.

milan@seitler.cz

Odkazy

Inzerujte zde!

Kupte si odkaz! PR 3, SR 2

Inzerujte zde!

Kupte si odkaz! PR 3, SR 2

Inzerujte zde!

Kupte si odkaz! PR 3, SR 2

Partner links